Informatie

De Brandaris telt ongeveer 230 leerlingen verdeeld over 8 groepen.

Onze school is een school waarin we werken binnen jaargroepen, d.w.z. dezelfde leeftijden bij elkaar. Binnen de groepen proberen we zoveel mogelijk te differentieren. Doel is om ieder kind zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen. 

De kleuters zitten in zogenaamde heterogeen samengestelde groepen. D.w.z. dat de 4, 5 en soms 6 jarigen bij elkaar in 1 groep zitten. de kinderen kunnen zich spelenderwijs op hun niveau ontwikkelen.

Vanaf groep 3 zitten de leerlingen in jaargroepen en wordt er steeds meer methodisch een leerweg gevolgd. De groepsgrootte is afhankelijk van aanbod en mogelijke organisatie. Soms moet er dan een combinatiegroep worden gevormd.