de Brandaris
de Brandaris  

De Brandaris Maandbrief - februari 2018

Snel naar: de website | Groepspagina's | Actueel | Jaarrooster

de Brandaris

Beste ouders,

We zitten midden in de winter, maar het winterse weer laat nog op zich wachten. Er zijn op dit moment veel kinderen ziek dus een beetje vorst met een zonnetje zou goed zijn. Ook voor ouders en leerkrachten trouwens.

Het is de tijd van de citotoetsen. In alle klassen worden meerdere toetsen afgenomen. De resultaten hiervan zullen ter sprake komen tijdens de rapportgesprekken van 12 en 13 februari.

Binnenkort gaan we weer gezellig carnaval vieren op school. De kinderen (en natuurlijk ook ouders) mogen verkleed op school komen. Uitgebreide informatie hierover heeft u ontvangen in een brief. Volop drukte en gezelligheid dus in de school.

Aanmelding nieuwe leerlingen

Wij willen graag zicht krijgen op het aantal leerlingen voor het nieuwe schooljaar. Wilt u uw kind, dat volgend schooljaar 4 jaar wordt en naar de Brandaris gaat, zo spoedig mogelijk inschrijven op school?

Wilt u dit ook doorgeven aan vrienden of bekenden?

Speelgoedbank Dronten

Veel mensen in Dronten moeten rondkomen van een klein budget. Voor kinderen uit gezinnen die het minder breed hebben is het krijgen van een verjaardagscadeautje of een cadeautje met feestdagen niet  vanzelfsprekend. Laat staan dat zij zomaar iets tussendoor kunnen krijgen. De speelgoedbank in Dronten helpt deze kinderen het leven een klein beetje leuker te maken. De groepen 6 en 7 willen na een bezoek aan de voedsel- en speelgoedbank bruikbaar speelgoed inzamelen.

In deze groepen zal het speelgoed verzameld worden. Wij zoeken heel en compleet speelgoed waar de kinderen van de speelgoedbank weer blij van worden. Iedereen die iets te geven heeft wordt hierbij van harte uitgenodigd. Inleveren kan in groep 6 en 7. Zaterdag 3 maart gaan we het verzamelde speelgoed inleveren.

GGD onderzoek groep 2

Op vrijdag 2, 9, 16, 23 februari en op vrijdag 9 en 16 maart zullen de GGD onderzoeken voor groep 2 op school zijn. De betreffende kinderen en ouders hebben hiervoor een uitnodiging gekregen.

Studiedag

Op woensdag 21 maart is de Spil personeelsdag. Deze dag komen de leerkrachten van alle Spilbasisscholen samen om met elkaar een leerzame, inspirerende dag te beleven.

Alle kinderen zijn deze woensdag vrij.

Studiedagen talentenbouwers

Talenten" kun je zien,
als zaadjes die we bij de geboorte al bij ons hebben.
Net als zaadjes kunnen talenten groeien.
Wij kunnen onze kinderen daarbij helpen.

Op de Brandaris willen wij meer body geven aan “Talentontwikkeling”.

We werken met het “Talentbouwerstraject” van “Blij met mij”. Dit om ons onderwijs (nog) meer aan te laten sluiten op de talenten van kinderen. Juf Wendy en juf Greet zijn onze “Talentenbouwers”. Zij volgen een scholing van 4 dagen en zullen daarna het team hierin meenemen. Een voorbeeld kan zijn: “Hoe voer je talentgesprekken met kinderen?”.

Wij zullen u middels de maandbrief op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom “Talentontwikkeling”.  In het najaar organiseren wij een ouderavond over dit onderwerp.

Talentenmiddagen groep 5 t/m 8

Vorig jaar hebben de leerlingen van de bovenbouw twee erg leuke talentenmiddagen gehad die voor een deel door ouders/ grootouders/ leerkrachten werden georganiseerd en voor een deel door leerlingen van groep 7 en 8 zelf.

Tijd om dit weer op het programma te zetten. En wat hebben we een enthousiaste reacties van onze groep 7 en 8 gekregen. In groepjes van 2 of 3 leerlingen gaat er van alles gebeuren op de middagen van 2 en 9 februari. Er zijn diverse activiteiten georganiseerd. Hierbij kunt u denken aan survival, voetbal, handlettering, programmeren, armbandjes knopen, lasergamen en nog veel meer. Groep 5 en 6 draaien deze twee vrijdagmiddagen gewoon mee, maar organiseren zelf nog niets. In de volgende maandbrief zullen we u laten weten hoe het allemaal geweest is! Wat hebben we er zin in met z’n allen!

Op tijd komen

We willen u vragen om ’s morgens en ’s middags op tijd op school te zijn. We zien regelmatig nog kinderen na de tweede bel binnen komen en dat stoort, omdat de leerkracht dan al met de les is begonnen. Ook bij de kleuters en in groep 3 is het belangrijk om voor de tweede bel in de klas te zijn, ook al is er een open inloop. Dus allemaal in de klas voor 8.45 uur en voor 13.15 uur!

Rapportbesprekingen

De rapportbesprekingen zullen plaatsvinden op maandag 12 en dinsdag 13 februari voor de groepen 1 t/m 8.

De kinderen krijgen  op vrijdag 9 februari hun rapport al mee naar huis. Ook de kleuters, dus graag even in de gaten houden of uw kind het rapport bij zich heeft.

Op deze manier heeft u meer tijd om het rapport rustig te bekijken en eventuele vragen te formuleren. De groepen 3 t/m 8 krijgen een ander rapport mee dan u gewend bent. Wij werken met een digitaal registratiesysteem van Parnassys en hebben ervoor gekozen om in het vervolg ook het rapport van Parnassys te gebruiken. In het rapport zult u een introductiebrief vinden.

We willen u vragen om het rapport mee te nemen naar het gesprek.

Investeringen op de Brandaris

Voor 2018 zijn weer diverse investeringen op de Brandaris gepland.

Begin januari werden al meteen 30 Chromebooks afgeleverd op school. Met de Chromebooks die we al hadden, kunnen in groep 7 en 8 alle kinderen op diverse vakgebieden digitaal aan het werk. Hierdoor wordt in onze school in de toekomst een vorm van gepersonaliseerd leren bereikbaar. We willen dit in de aankomende jaren uitbreiden naar de middenbouwgroepen in onze school

De digiborden (beamer met digibord) worden ook in fases vervangen door grote touchscreens. Deze geven een veel scherper beeld, onafhankelijk van de hoerveelheid licht in het lokaal. We gaan drie digiborden vervangen.

In het voorjaar zal het huidige tapijt in de centrale hal worden vervangen door “harde” vloerbedekking. Dit is hygiënischer en makkelijker schoon te maken en beter voor kinderen met een cara aandoening.

We willen voor groep 3 de nieuwste versie van Veilig Leren Lezen gaan aanschaffen. Deze nieuwe versie is nog verder geoptimaliseerd en biedt bijvoorbeeld nog meer mogelijkheden voor differentiatie. Dat betekent dat, in het nieuwe schooljaar in september 2018, groep 3 met deze vernieuwde merthode start.

Tot slot komt er een vouwwand in het halletje bij de kleutergroepen. Hiermee kan dat halletje als een overzichtelijke speel/leerplek voor de kleuters afgesloten worden. In de grote hal kunnen dan andere activiteiten plaats vinden zonder last van elkaar te hebben.

Voorjaarsvakantie

De voorjaarsvakantie is van maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart

Verjaardagen kinderen

Wij willen u vragen om uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes niet op school uit te delen. Dit om teleurstelling bij kinderen die niet uitgenodigd worden te voorkomen. Deze regel hanteren we al een paar jaar, maar herhalen we weer even voor nieuwe ouders. Alvast bedankt voor de medewerking.

Nieuws van Overblijf

Kalender
Het is prettig voor ons als u uw kinderen met een strippenkaart aanmeldt op de overblijfkalender.
Als er kinderen niet zijn, die er volgens onze administratie wel horen te zijn, nemen wij z.s.m. telefonisch contact met u op!
Een dag ruilen, binnen dezelfde week, kan. Graag noteren op de kalender.
Ziekmeldingen krijgen wij door van de leerkrachten.

Carnaval
Er zijn 3 vrijwillige medewerkers extra om de kinderen uit de ouderbouw te helpen met schminken en verkleden. Wij zijn er klaar voor, laat het feest maar beginnen!

Team
Dagelijks zijn er 8 vrijwillige medewerkers. Het complete team bestaat uit 16 vrijwillige medewerkers. Allemaal even enthousiast, zorgzaam en collegiaal om voor uw kinderen de overblijf te verzorgen. Dat doen wij met plezier. Een groot compliment naar het team! Er zijn dan ook geen vacatures.

Pauzesport
Dit gaat natuurlijk ook gewoon door! Het overgrote deel van de kinderen vindt dit geweldig! Er worden tijdens overblijf allerlei originele bal- en tikspelen aangeboden. Kinderen kiezen zelf of ze mee willen doen. Soms ontstaan er ook spontaan combinaties van groepen. Heel leuk dat ze samen kunnen sporten tijdens overblijf. Nieuw is dat pauzesport nu ook aangeboden wordt aan groep 3.

 

Week  Maandag  Dinsdag
4 Groep 7 en 8 Groep 6
6 Groep 5    Groep 4
8 Groep 3    Groep 7 en 8
10 Groep 6    Groep 5
12 Groep 4    Groep 3
14 Groep 7 en 8 Groep 6
16 Groep 5    Groep 4
17 Groep 3    Groep 7 en 8
18 Vakantie    Vakantie

Mededelingen OR

De ouderraad heeft de eerste vergadering onlangs weer gehad. We hebben nog even teruggekeken naar de decembermaand en alle feesten die we daar hebben gevierd. We kwamen tot de conclusie dat alles heel goed is verlopen, kleine puntjes van aandacht nemen we mee naar december van dit jaar. Maar gelukkig duurt dit nog heel lang! Want we hebben enthousiast vooruitgekeken naar alles wat er komen gaat. Pasen, de avondvierdaagse, noem maar een paar dingen. De organisatie hiervoor is alweer in volle gang. En zoals je bij De Luizenmoeder eerst een aantal ‘tredes’ moet hebben doorlopen om in de ouderraad terecht te komen, is dat bij de Brandaris gelukkig niet het geval. Want als ouder ben je direct welkom in de ouderraad als je het leuk vindt om ons te helpen. Dus schroom niet om je aan te melden, alle hulp is welkom en het is nog gezellig ook!

Zoals jullie weten organiseren wij vanuit de ouderraad verschillende activiteiten die worden bekostigd van de ouderbijdrage. Zonder deze ouderbijdrage is het helaas niet mogelijk om dit te organiseren voor de kinderen.
In december is er een brief aan de kinderen meegegeven met de vraag om de ouderbijdrage te betalen. Wellicht is het er nog niet van gekomen, maar het zou fijn zijn als we de bijdrage van jullie mogen ontvangen.
Per gezin € 20,- en voor elk kind € 7,-
1 schoolgaand kind: € 27,-
2 schoolgaande kinderen: € 34,-
Etc.
Het bedrag kan overgemaakt worden o.v.v. de naam en groep van uw kind op rekeningnummer: NL47RABO0112560725 t.n.v. Ouderraad Brandaris.

Op ontdekkingstocht bij KidsmiX!

Op dinsdag 27 februari kunnen kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar meedoen met KidsmiX in de Meerpaal. Deze dag vindt plaats in De Meerpaal en wordt georganiseerd door De Meerpaal Academie, de Meerpaal Welzijn en Sport in Dronten.

Tijdens deze editie van KidsmiX gaan de kinderen op ontdekkingstocht. Het programma bestaat uit een workshop kinderkunst, op zoek naar de Schat, experimenteren met proefjes en uiteraard staat sport & spel weer op het programma. Na de lunch kunnen de kinderen ontspannen bij een reguliere bioscoopfilm voor jeugd. Zo heb je een leuke dag met activiteiten én film! Aanvang 10.00 uur, einde omstreeks 15.30 uur. 

Deelnemen Kinderen die graag willen meedoen met KidsmiX kunnen zich aanmelden via het Serviceplein in De Meerpaal. Reserveren kan tot 21 februari en kaarten kosten € 12,50,- en met De Pas van Dronten   € 10,00 (inclusief drinken, maar excl. Lunchpakket, graag zelf meenemen). Reserveren kan telefonisch via 0321 388 777. Langskomen kan natuurlijk ook. Bij minimale aanmeldingen gaat deze dag niet door en bij 60 kinderen stoppen de inschrijvingen om de kwaliteit te waarborgen.

Voor meer informatie kunt u te-mailen naar Claudia Goedvree, jongerenwerker, c.jansen@meerpaal.nl. 

Studiedagen.

21-03-2018 Groep 1 t/m 8 woensdag vrij Spilbasisscholen personeelsdag
30-05-2018 Groep 1 t/m 4 woensdag vrij
De leerkrachten van de onderbouw geven les in de bovenbouw
Bovenbouwzaken
06-07-2018 Groep 1 t/m 8 hele vrijdag vrij Voorbereiding nieuw schooljaar
17-07-2018 Groep 1/2 dinsdagmiddag In verband met de afscheidsmusical

 

Weeksluitingen.

 

02-02 Dolfijnen
23-02 7
16-03 6
23-03 5
13-04 4
20-04 2/3
25-05 3
08-06 Dolfijnen
29-06 Zeehonden
13-07 Ouderweeksluiting

 

Overige data februari en maart.

08-02     Carnavalsmiddag hele school
12-02     Rapportbespreking groepen 1 t/m 8, idem op 13-02 (alleen ’s middags)
24-02     Voorjaarsvakantie t/m 4 maart
14-03     Boomfeestdag groep 7
14 en 21-03 Handbal gr.8
16-03     Jarige leerkrachten
21-03    Personeelsdag voor alle Spilbasisscholen (Alle kinderen woensdag vrij)
23-03     Finales handbal
30-03     Goede vrijdag (vrij)
02-04     Tweede paasdag (vrij)

Met vriendelijke groet,

Fokke Bakker,  Gerda Jochems

 

de Brandaris


www.debrandaris.net   |   Afmelden Maandbrief