Ouders / Verzorgers

Op deze pagina kunt u informatie vinden over :

- het vakantierooster

- gang van zaken m.b.t. overblijven,

- BSO (Buitenschoolse opvang) en

- Aanmelden van uw kind