Overblijven op de Brandaris

Beste Ouders/ Verzorgers,           

In het informatieboekje staat hoe het overblijven op de Brandaris geregeld is.

Als u gebruik wilt maken van het overblijven, wilt u dan het inschrijfformulier digitaal invullen. Dit formulier vindt u op de website onder opgave overblijf.

ABONNEMENT STRIPPENKAART of ÉÉNMALIG:       

 • Voor een abonnement moet u een inschrijfformulier invullen.
 • Een abonnement is persoonlijk, d.w.z. als er voor een kind een aantal dagen is afgesproken kunnen die niet ingeruild of gewisseld worden met een ander kind.
 • Afgesproken dagen kunnen in dezelfde week veranderd worden voor een andere dag.
 • Als uw kind een abonnement heeft en hij/zij komt een keer niet, moet u dit even melden. Dit kan telefonisch naar school, of schriftelijk op de kalender bij de handenarbeid kast.
 • Als een kind op een extra dag komt dan het abonnement aangeeft, moet u daar een strippenkaart voor gebruiken.
 • Om incidenteel te kunnen overblijven moet u een strippenkaart gebruiken! Deze kunt aanschaffen door geld over te maken op de overblijfrekening, graag naam van u kind erbij vermelden. NL27SNSB0958358702 TNV Brandaris (overblijven)
 • Voor een strippenkaart betaald u € 20,00. Uw kind kan hiervoor 10x overblijven. 20x overblijven voor € 40,00 is ook mogelijk.
 • Deze strippenkaart is onbeperkt geldig voor het hele gezin. Als het jongste kind van school gaat en er staan nog strippen op de kaart krijgt u het geld terug. Vraag ernaar bij de coördinator. Deze kaart moet van tevoren gekocht worden.
 • De strippenkaart blijft op school tot deze vol is. U wordt er op geattendeerd als hij bijna vol is. D.m.v. een e-mail of telefonisch

AANMELDEN:

Als uw kind met strippenkaart komt overblijven moet u dat van tevoren op de kalender bij de handenarbeid kast aangeven.

Als u kind een keer bij een vriendje/vriendinnetje wilt eten, laten we dit alleen toe als er een door de ouder geschreven briefje getoond kan worden aan de overblijfkracht! Dit betekent niet dat de overblijf middag dan verrekend kan worden.

Ook kunt u deze toestemming alvast op het inschrijfformulier aangeven.

Het overblijven wordt verzorgd door een aantal overblijfouders, die voor hun inzet een vergoeding krijgen.

Bovendien willen we ook graag een paar keer in het jaar iets leuks (bv. een traktatie) verzorgen voor de kinderen. Verder moet het speelgoed voor het overblijven regelmatig vervangen en aangevuld worden. Suggesties hiervoor zijn altijd welkom.

Met vragen kunt u natuurlijk ook bij ons terecht.

Het overblijfteam bestaat uit 16 overblijf medewerkers. Die allemaal in het bezit zijn van een VOG (Verdrag omtrent goed gedrag). 50 % van het team heeft een certificaat verantwoord overblijven. Er wordt naar gestreefd om ieder jaar nieuwe overblijf medewerkers de cursus te laten volgen.

 • De school stelt een ruimte beschikbaar voor het overblijven tussen de middag. Een team van overblijfouders houdt tussen de middag toezicht op de kinderen. Dus zodra de kinderen uit de klas komen, aan tafel en tijdens het eten, tijdens het binnen/buiten spelen. Er wordt gezorgd dat alle kinderen om 13.10 uur weer naar binnen gaan. Vanaf 13.00uur heeft een van de leerkrachten pleindienst.
 • Tussen de middag zijn de overblijfouders verantwoordelijk voor u kind(eren). Het aantal overblijfouders is gerelateerd aan het aantal kinderen dat per dag overblijft. Optimale situatie is 1 ouder per 15-20 kinderen. Dit wordt zoveel mogelijk nagestreefd.

Taken/bevoegdheden overblijfouder:

 • Via een overblijfrooster is vastgesteld welke ouders er aanwezig zijn per dag. Af en toe wordt er onderling geruild door omstandigheden. Wij streven naar een vast team per dag. Dat is wel zo duidelijk voor de kinderen.
 • Per kind is bekend in de overblijfadministratie wanneer hij/zij moet overblijven. Daarom is het van belang dat er goed en zorgvuldig wordt doorgegeven wanneer u kind komt overblijven. Bijvoorbeeld via het inschrijfformulier of overblijfkalender bij de handenarbeid kast.
 • Eten en drinken moeten de kinderen zelf meenemen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het wel/niet opeten van de meegebrachte etenswaar, bij de opgave kunt u wel vermelden of we er extra op willen letten. Regelmatig komen kinderen bij een overblijfouder met de boodschap dat de boterham of het beleg niet lekker is.

Dit is uw verantwoordelijkheid!

 • Voor een keer drinken vergeten, kunnen wij een beker limonade aanbieden. Brood vergeten? Dan is er eventueel een liga of stukje ontbijtkoek.
 • Indien er bijzonderheden zijn als ziekte, medicijngebruik of dieet verzoeken wij dat te melden op het opgavenformulier. De overblijfouders kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor verkeert medicijngebruik en/of het niet naleven van het dieet. Uiteraard zullen wij naar vermogen toezicht houden.
 • Als de kinderen klaar zijn met eten en naar buiten gaan, gaat er direct een overblijfouder mee. Door de variatie van ons schoolplein kan er echter niet voortdurend in elke hoek toezicht worden gehouden, op het kleuterplein blijft altijd 1 overblijfouder.
 • Leerlingen die niet zijn overgebleven en voor 13.00 uur terug op het schoolplein zijn, vallen buiten onze verantwoordelijkheid. Zij moeten zich wel aan de regels van het overblijven houden.