Schoolgids 2017-2018

Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over de gang van zaken op de Brandaris.
Voor nieuwe ouders kan het een hulp zijn bij het kiezen van een school en voor ouders die al een kind of kinderen op school hebben is het een naslagwerk waarin zij de specifieke zaken voor dit schooljaar kunnen vinden.

De Samenwerkingsschool De Brandaris is een school waarin het openbaar en het katholiek onderwijs samenwerken.
De school is gestart in 1980 met 14 leerlingen in het kerkcentrum “De Ark”. 
In juni 1981 werd het huidige schoolgebouw betrokken. Nadat in 1985 twee zgn. “container lokalen” werden bijgebouwd en er bij een school in het “oude” Dronten moest worden ingewoond, werd er in januari 1988 een tweede samenwerkingsschool geopend in dezelfde wijk: “Het Wilgerijs”.
Inmiddels zijn de noodlokalen verwijderd en bestaat de school uit 9 groepen.

In deze gids willen we aangeven waar we voor staan; wat houdt de samenwerkingsgedachte in en hoe komt dat tot uiting; wat zijn onze uitgangspunten en visie; hoe organiseren we allerlei (onderwijskundige) zaken; welke rol spelen de ouders; welke activiteiten zijn er in de loop van het jaar en wie verzorgt die activiteiten.
Kortom: het reilen en zeilen van onze school, De Brandaris.

Hoewel we proberen in deze gids duidelijk en volledig te zijn, kunnen er natuurlijk altijd vragen of onduidelijkheden zijn. Aarzelt U dan vooral niet om contact met de school op te nemen.
Ook voor suggesties om de gids te verbeteren, houden wij ons van harte aanbevolen.

Namens het team, de ouderraad en de medezeggenschapsraad.

Fokke Bakker,  meerschools directeur

 

Download hier de schoolgids 2017 / 2018

Om dit bestand te openen, moet Adobe Reader geïnstalleerd zijn.