Wij vertellen u graag meer over de middenbouw.

  • Kanjertraining, ook belangrijk in de middenbouw!

    Respect voor elkaar en elkaar beter begrijpen. Dat doen we met behulp van de Kanjertraining. We krijgen inzicht in gedrag en spelen rollen- en vertrouwensspelletjes.

  • Wereldoriëntatie, boekbespreking en breuken.

    In groep 4 beginnen we met wereldoriëntatie met behulp van de methode Blink. Geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek komen geintegreerd aan bod in deze digitale methode. Verder komen de breuken aan bod in groep 6 en houden we vanaf groep 5 een boekpromotie.

  • En natuurlijk zijn we ook volop creatief bezig.

    Creatieve middagen, talenten middagen, we doen het allemaal op de Brandaris. Wij vinden het belangrijk om creativiteit te stimuleren en te ontwikkelen.

Welkom in de middenbouw!

Vanaf groep 4 zit uw kind in de middenbouw. Ze horen niet meer bij de “kleintjes” van de school. In de middenbouw is veel aandacht voor taal, lezen, rekenen, wereldoriëntatie en Engels. Bovendien houdt uw kind een boekpromotie en een presentatie. Best spannend!

Groep 4 en 5

Je wordt sterker als persoon, leert verschillende strategieën toe te passen bij het rekenen.

Groep 4

Groep 4

In groep 4 willen we graag dat je sterker wordt als persoon, daarom volg je Max en zijn vrienden via de methode Kanjertraining en praten we over vriendschap, pesten, plagen en het oplossen van ruzies.
Ook in groep 4 werk je met een chromebook. Door middel van gepersonaliseerd leren en digitaal onderwijs ben je op je eigen manier en tempo bezig met het bereiken van je doelen.

Je leert bij rekenen optellen en aftrekken met behulp van de getallenlijn. Je oefent het automatiseren tot 20 met behulp van de verliefde hartjes, tweelingen en buursommen. Je ontdekt de tafels van 1,2,3,4,5 en 10, leert ze te begrijpen en te automatiseren.

Bij taal ga je een begin maken met het leren schrijven van een verhaal. Je leert wat een werkwoord en een onderwerp in de zin is. Vervolgens leer je door het gebruiken van hoe, wat en wanneer om een zin langer te maken. Je gaat je woordenschat flink uitbreiden via themaplaten en krijgt tips om goed te leren luisteren.

Spelling leren we met spellingcategorieën

In groep 4 leer je beter technisch lezen via de methode Lekker lezen, en kun je je op je eigen niveau verder ontwikkelen.

Tijdens de schrijflessen leer je hoofdletters schrijven en te gebruiken. Ook schrijven voor het eerst met een vulpen.  

In de groep helpen wij elkaar met het leren. Als we in een groepje werken dan doen we dat op een coöperatieve manier waardoor er gedeelde verantwoordelijkheid is ten opzichte van elkaar. Dat is een fijne manier van leren.

We hebben het in onze groep tijdens wereldoriëntatie over je familie, we gaan op ontdekkingsreis door de wereld, ontdekken we hoe de tijd van dinosauriërs was en gaan we beestjes onderzoeken in de natuur.

We hebben ook 1 keer in de week gymles van een vakleerkracht. 

Kortom: Het is hartstikke leuk in groep 4

Groep 5

Ook in groep 5 werken we met behulp van de Chromebooks. Door middel van gepersonaliseerd leren en digitaal onderwijs ben je op je eigen manier en tempo bezig met het bereiken van je doelen. Bij de W.O. vakken maken we ook veel gebruik van de Chromebooks, maar dan om meer achtergrondinformatie te krijgen. Dit doen we dan juist weer meer in de samenwerkende vorm.

Bij de rekenlessen gaan we de al aangeleerde  strategieën toepassen.

De tafels t/m 10 gaan we ook dit jaar weer flink oefenen, want als je die goed kent gaan de deelsommen ook makkelijker en kan je steeds moeilijkere rekenopdrachten maken. De tafels van 6,7,8 en 9 moeten nog geautomatiseerd worden.

Bij de taallessen gaan we oefenen met schrijfopdrachten, woordenschat, luisteren en spreken. Ook doen we kijk op taal, zoals het bijvoeglijk naamwoord, voorzetsels, wat een zin is, tegenwoordige tijd en verleden tijd komen aan bod.

In de spellinglessen van groep 5 worden de spellingcategorieën die in groep 4 zijn aangeboden herhaald en uitgebreid en gaan we flink oefenen met de categorieën molen en mollen. Je kunt als geheugensteuntje naar de spellingkaarten in de klas kijken met daarop een voorbeeldwoord, een afbeelding en de spellingsregel.

Nieuw zijn de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur natuurlijk niet helemaal voor je maar in groep 5 krijg je hiervoor wel voor het eerst een leerblad mee naar huis om te oefenen voor de toetsen die horen bij deze vakken. Je kan al goed zelfstandig werken en je leert nu ook om informatie op te zoeken in boeken of op internet.

In groep 5 krijg je ook les van de vakleerkracht gym. Heerlijk veel bewegen en moeilijke oefeningen doen. Spannend!

Voor de lessen muziek gebruiken we 123 Zing. Lekker handig op het digibord meekijken naar de tekst van een lied of met muziekinstrumenten (bv boomwhackers) muziek maken.

Natuurlijk doen we in groep 5 ook veel aan creativiteit, zoals tekenen en knutselen. En ook in de talentenmiddagen zit veel creativiteit verwerkt!

Groep 6

Zelfstandigheid, keuzes maken en presenteren.

Dan is de zomervakantie voorbij en zit je in groep 6. Je kunt steeds meer zelf en daar hoort ook eigen verantwoordelijkheid bij. Hier gaan we je dit jaar in begeleiden.

Ook in groep 6 werken we met Chromebooks.

Met rekenen maak je kennis met de breuken. Hier heb je de tafels ook weer voor nodig. Daarom krijg je twee keer een grote tafeltoets. Daarnaast ga je de plus- en min-sommen tot 100.000 oefenen.

Met taal maken we een begin met zinsontleding en met spelling gaan we verder met werkwoordspelling.  Je maakt kennis met werkwoordsvormen die eindigen op -dt. Lastig!

Je gaat verder de diepte in met het vak Engels. Je leert de woorden van het Engels naar het Nederlands en we oefenen met de uitspraak in de klas. Natuurlijk helpt het zingen van een Engels liedje ons daarbij.

Ook ga je weer een boekpromotie en een presentatie voor de klas houden. Maar je neemt je ervaring en tips van vorig jaar mee, waardoor het vast nog beter gaat. Jezelf goed presenteren is erg belangrijk. Het geeft je zelfvertrouwen. En ook bij de weeksluiting proberen we iedereen te stimuleren om op het podium te komen. Samen iets moois neerzetten zorgt voor een goed wij-gevoel.

Kortom in groep 6 gaan weer mooie dingen gebeuren in jouw ontwikkeling. En we hebben er zin in om dat samen met jou te gaan doen!