Sws De Brandaris …met oog voor elkaar!

  • Aandacht

    Aandacht maakt alles mooier, alles wat je aandacht geeft groeit.

  • Groei

    Wanneer je talent oppoetst, laat je kinderen stralen

  • Vertrouwen

    Samenwerken met plezier, vanuit veiligheid en vertrouwen

De Brandaris …met oog voor elkaar!

“Waar jij mag zijn wie je bent”

Onze missie

Op de Brandaris willen we kinderen goed voorbereiden op hun toekomstige sociale en maatschappelijke leven. We willen rekening houden met de mogelijkheden en kansen van kinderen, leerkrachten en ouders. We willen een school zijn waar iedereen zich veilig en gewaardeerd voelt.

De Brandaris…met oog voor elkaar

Onze kernwaarden

Aandacht

Het pedagogisch klimaat op de Brandaris kenmerkt zich door veiligheid, geborgenheid en warmte. Aandacht maakt alles mooier, alles wat je aandacht geeft groeit. We hebben oog voor onze kinderen, voor elkaar en voor de ouders. Voor het welbevinden van alle mensen op onze school vinden we het belangrijk dat iedereen zich gezien voelt. Op de Brandaris werkt een betrokken en divers team. We zijn er voor onze leerlingen en voor elkaar.

Groei

Iedereen heeft talent. Talent gaat niet over het uitblinken in een bepaalde activiteit, maar talent is wie je bent. Wij willen kinderen laten ontdekken wie ze zijn en waar ze blij van worden, want wanneer je iemands talent oppoetst, laat je kinderen stralen. Vanuit een veilige setting dagen wij de kinderen uit om zich te ontwikkelen en te ontplooien, op zowel sociaal- als op cognitief gebied, waarbij we ons met name richten op de basisvaardigheden lezen, taal en rekenen. Ons aanbod stemmen we zoveel mogelijk af op de mogelijkheden van kinderen. Groeien doen we met elkaar.

Vertrouwen

Wij vinden het belangrijk dat kinderen en medewerkers met plezier kunnen werken. Dat bereiken we als iedereen zich veilig voelt en goed kan samenwerken. Als erkend Kanjerschool werken we structureel aan een veilig pedagogisch klimaat. We zoeken naar de juiste balans tussen inspanning en ontspanning. We streven naar een goede mix van leren en vieren. Er is ruimte voor initiatief en spontaniteit. We hebben plezier in wat we doen en we zijn trots op onze school!

Talentontwikkeling

Elk kind heeft talenten die het verdienen verder ontwikkeld en benut te worden. Deze talenten geven het kind eigenheid, maken het krachtig en zijn het vertrekpunt voor leren. Maar deze talenten liggen niet altijd aan de oppervlakte – pas als ze gezien worden, kunnen ze echt benut worden.

Op de Brandaris werken we met talentgesprekken, talentposters en talenturen. Met ieder kind van de Brandaris wordt door de leerkracht een talentgesprek gevoerd. Het kind mag dan vertellen waar hij/zij echt blij van wordt en waarom dat zo is. Op die manier wordt de band tussen de leerkracht en de kinderen versterkt en kan een leerkracht een kind aanspreken op  zijn/haar sterke kanten. Verder maken alle kinderen een talentposter waarop ze mogen benoemen wat hun talenten zijn. We gebruiken hierbij de talententaal. Ook organiseren we talenturen, waarin kinderen met verschillende vaardigheden in aanraking komen (o.a. creatieviteit, sport, ict, techniek, drama) en mogen kiezen wat bij hen past. Zo willen we kinderen in hun kracht zetten.

Coöperatieve werkvormen

Op de Brandaris verrijken we onze lessen met coöperatieve werkvormen. Waarom kiezen we voor coöperatief leren en wat houdt het in?

Vanuit de Brandaris was er de behoefte om kinderen meer te laten samen werken en meer betrokken te laten zijn bij hun eigen leerproces. Dit doen wij met behulp van coöperatieve leerstrategieën. Dit zijn strategieën die samenwerken, structureren en stroomlijnen. Enkele voorbeelden zijn: de binnen-buiten kring, tafelrondje per tweetal, tweegesprek op tijd, zoek iemand die……

Door inzet van deze krachtige werkvormen voelen kinderen zich meer eigenaar van hun eigen leerproces, is er meer interactie en krijgen de kinderen meer oefenkansen. Hierdoor verbeteren resultaten.